3 Oever Festival

2022


Fietsen, wandelen en met de boot langs de oever, genietend van muziek, verhalen, theater, beeld, lekker eten en drinken.


In de Gelderse Poort

anbiSinds een paar weken staat het ANBI logo tekst op onze website en daar zijn we héél blij mee. Dat logo is niet zo maar iets. Nee het geeft een bepaalde status: de Stichting 3 Oeverfestival heeft een culturele ANBI-status. Dat wil zeggen dat het erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogenaamd 'goed doel'. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Dat betekent concreet, dat als u onze organisatie een donatie geeft van € 1,00, dat u dat dan voor € 1,25 van uw belastbaar inkomen af mag trekken. Met € 1,00 zijn we natuurlijk al blij, want daar uit leiden wij af, dat u ons aardig vindt. Maar als u dan vriend wordt en ons € 10,00 doneert, dan wordt de aftrekpost al € 12,50. Trekken we die rekensom op naar € 100,00, dan is het al € 125,00. En nu komt voor u de rekensom: bij welke donatie valt u in een lager belasting tarief? Het is jammer, dat wij deze ANBI status pas op 30 april kregen, want de meesten van ons hadden hun aangifte al gedaan. Toch vraag ik u om ons te ondersteunen met een gift. Stort met gulle hand op onze rekening … en wij zorgen voor een klinkend programma tijdens het 1e lustrum van het 3 Oeverfestival (18-20 september 2020). U ontvangt uiteraard van ons een factuur voor uw belastingaftrek.

Voor uw giften, maakt u uw bedrag over op:
Stichting 3 Oever Festival
NL45 SNSB 0924 8824 17

PS: wij verwelkomen u ook graag als vriend. Word vriend! en u ontvangt 3 nieuwsbrieven en bent als eerste op de hoogte van ons programma.

© 2023 3 Oever Festival | Webdesign GELAUFF.COM met dank aan Jet Westbroek en Alie Engelsman