3 Oever Festival

17, 18 & 19 september 2021


Fietsen, wandelen en met de boot langs de oever, genietend van muziek, verhalen, theater, beeld, lekker eten en drinken.


In de Gelderse Poort

Het 3 Oever Festival jaargang 2021 is geannuleerd

Algemene gegevens

De stichting is opgericht op 29 juli 2015.
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 63823861
RSIN nr: 855416683

Ons is de ANBI status toegekend. Wij zijn dus ook officieel een goed doel!

De stichting 3 Oever festival heeft als doelstelling dienstverlening voor uitvoerende kunst.

Daartoe wordt jaarlijks een cultureel festival georganiseerd rond de drie oevers rondom het punt waar Rijn en Waal zich scheiden.

De financiering van de activiteiten geschiedt door middel van publieksinkomsten, donaties,
subsidies van landelijke en lokale overheden en fondsen, en sponsoring.

Organisatie

Bestuur

G.C.H. de Jong, voorzitter in functie per 1 december 2016
H.T.van der Zand, secretaris, in functie per 5 december 2016 

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

Directie

Stefan Posthuma, directie, productie en programmering. Initiator van het 3 Oever Festival ( samen met Servaas Beunk)

3 Oever Atelier Route

vacature: coordinatie

Pleisterplaatsen

Westoever : Piramide aan de Waal - Gendt - Stefan Posthuma
Zuidoever : De Hazelaarshof - Kekerdom
Oostoever: Heerlijckheid Herwen -Herwen- Marcel Geurds

Externe adviseur

Kitty Gerritsen

Beloningsbeleid

Aan bestuursleden kan een door het bestuur vast te stellen beloning toegekend worden. De beloning zal in verhouding staan tot de werkzaamheden voor een organisatie in een vergelijkbaar werkveld. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur is bevoegd een of meer personen in dienst te nemen en vrijwilligers bij de organisatie te betrekken, Ook salaris en arbeidsvoorwaarden worden door het bestuur vastgesteld.

© 2021 3 Oever Festival | Webdesign GELAUFF.COM met dank aan Jet Westbroek en Alie Engelsman