3 Oever Festival

18, 19 en 20 september 2020


Fietsen, wandelen en met de boot langs de oever, genietend van muziek, verhalen, theater, beeld, lekker eten en drinken.


In de Gelderse Poort

Praktische Informatie

Vanaf deze pagina kun je je verblijf tijdens het 3 Oever Festival voorbereiden.

Rolstoeltoegankelijkheid

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij nog niet ons hele terrein en ook niet alle locaties hebben gecheckt op rolstoeltoegankelijkheid. Dit staat op de planning voor komend festival.
De Pleisterplaatsen zijn vrij vlak, zeker redelijk toegankelijk. Er zijn geen speciale invalidentoiletten.
Over de diverse ateliers is geen informatie beschikbaar.
Bij eventuele lage waterstand van de rivieren is de overgang tussen de veerponten en de veerstoepen erg steil. Dit kan tot problemen leiden, ook wel voor elektrische fietsen. Er zijn echter voldoende festivalgangers om even om hulp te vragen
Graag willen wij het publiek om hulp vragen eventuele knelpunten te inventariseren. Ziet u verbeterpunten, wilt u die dan mailen naar ovv ‘rolstoel’.

Inzet van tolken voor doven en slechthorenden

Als festival vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van ons gebied en van wat wij tijdens het festival bieden. Wilt u met een gebaren- of schrijftolk het festival komen bezoeken is dat heel erg fijn. Misschien is het handig dit even te melden via zodat we de locaties, indien gewenst, kunnen inlichten. Veel is mogelijk in overleg.

Coronamaatregelen

Alleen samen kunnen we een veilig 3 Oever Festival en 3 Oever Atelier Route organiseren.

Alle gastvrouwen en gastenheren van het 3 Oever Festival doen er alles aan om u, zichzelf en anderen te beschermen tegen het virus.

Omdat je je, als bezoeker van het 3 Oever Festival en de 3 Oever Atelier Route, van de ene naar de andere locatie verplaatst, willen we je vriendelijk, maar ook uitdrukkelijk vragen om de coronamaatregelen nauwkeurig in acht te nemen.

Iedere locatie zal zorgvuldig de voor hun geldende maatregelen uitvoeren en communiceren. Voor een grote horecagelegenheid zijn die namelijk anders dan voor een atelier van een kunstenaar aan huis.

In ieder geval vragen we je:

  • Volg de instructies van de gastvrouw of gastheer van de locatie op.
  • Kom alleen als je gezond bent en je de afgelopen week niet bij zieke mensen in de buurt bent geweest.
  • Houd 1,5 meter afstand van mensen die niet tot je huishouden behoren, zowel binnen als buiten de locatie. Als je ziet dat 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, kom dan op een later tijdstip terug.
  • Schrijf je naam, emailadres en telefoonnummer op de daarvoor bestemde registratiestrookjes of registreer je op een andere manier die de locatie aanbiedt.
  • Geef elkaar geen hand, begroet elkaar met in acht nemen van de 1,5 meter afstand.
  • Was regelmatig je handen en nies en hoest in je elleboog
  • Gebruik de desinfectiemiddelen die bij de locatie zijn klaar gezet.
  • Houd er rekening mee dat er op de kleinere locatie maximaal zes personen naar binnen mogen. Is het atelier ‘vol’, kom dan later terug.
  • Respecteer de maatregelen die de locatiehouder neemt om er voor te zorgen dat je zo min mogelijk risico loopt om besmet te worden met het coronavirus.

We rekenen op jouw medewerking om het lustrum van het 3 Oever Festival zo gezond en vlekkeloos mogelijk te vieren

Voel je welkom, voel je veilig en geniet van wat er te beleven is.

© 2021 3 Oever Festival | Webdesign GELAUFF.COM met dank aan Jet Westbroek en Alie Engelsman